Logo de l'APFA

QUELQUES MOTS DES AFFAIRES EN ESTONIEN

Auteur : Gunnar Heinoja

(avec l'aide de Vera Nikolaeva Oinets)


En cliquant sur chaque terme franēais, vous provoquez l'affichage de sa définition.

FRANĒAIS EESTI
acheteur ostja
acteur planétaire globaalse tähtsusega mõjutaja
affaires tehing,
äriasi,
töö,
toimetus,
tegu kohtuasi,
sekeldus
aide en ligne interaktiivne klienditugi,
klienditugi reaalajas
album de presse reklaambrošüür
argent du cœur stardiraha heldetelt pereliikmetelt
arrosage *
au revoir head aega !
nägemist !
banque de données *
besoins vajadus,
tarvidus,
tarve
bonjour tere !
capital-risque *
centre commercial *
chaīne logistique tarnekett
chevalier blanc *
client klient
coentreprise ühisettevõte,
ajutine usaldusühing
cœur de métier põhitegevus
commerce kaubandus
commerce en ligne e-kaubandus
commerce équitable aus äri (äri vastastikuse kasu alusel),
seaduslik kaubandus
comptant sularaha
conditions internationales de vente (CIV) rahvusvahelised tarneklauslid
contrat leping
coopérative ühistegevuslik,
kooperatiivne,
ühistu
coucounage *
courriel e-kiri
crédit-bail *
culture d'entreprise ettevõtte kultuur
cyberespace *
cyberformation *
cybermercaticien *
demande nõudmine,
hagi
dénicheur tarkvara mis otsiv e-poodidest soovitud kaupa
développement durable stabiilne kasv
discompteur kitsa sortimendiga kauplus,
allahindlust arvutamise spetsialist
distribution *
échange financier vahetusleping,
vastastikku vahetamine,
barterkaup,
vastulaen,
diviisivahetus (valuuta ostmine päevakursiga ja samas edasimüük tähtpäeva kursiga)
économie de marché turumajandus
économie en réseau keskastme juhtivpersonal,
keskastme juhtimistasand
économie sociale poliitökonoomia
entreprise ettevõte
entreprise ą consommateur en ligne jae-müügi e-pood
essaimage *
éthique des affaires äri-eetika
externalisation väljasttellimine
fabriqué en, ą, au... valmistatud...
franchisage *
gagnant-gagnant tehing või olukord,
milles võidavad mõlemad osapooled
gestion *
gestion des relations avec la clientčle kliendisuhete haldur,
kliendisuhete halduse tarkvara
gestion du savoir teadmusjuhtimine
groupe de pression tagatrepipoliitika
investisseur providentiel *
je parle votre (ta) langue *
jeune pousse hiljuti loodud firma
juste-ą-temps *
lčche-vitrines vaateaken
libre-service iseteenindamine
location avec option d’achat *
logiciel *
manageur mäned˛er,
asjaajaja-direktor
marchandisage turundus
marchandisation *
marché *
marchéage *
mentor mentor,
nõuandja,
kasvataja
mercaticien turustaja
mercatique *
merci arm (-u),
halastus,
tänu,
aitäh
mutuelle vastastikune
navetteur pendeldaja,
tööle ja tagasi sõitja
offre pakkumine,
annetamine,
pidulik üleandmine
parrainage sponsorlus,
finantseerimine,
šeflus,
vaderiks olemine
personnalisation isikupärastamine
picoreur ostja kes käib erinevates poodides et osta kampaaniahinnaga,
reklaamitavaid tooteid
plan d'affaires äriplaan
poulain debütant
pourriel rämpspost
produit produkt,
toode,
saadus,
kaup
publipostage postimüük,
massmail – selle kohta leidsin vaid internetist vaste,
kuid sõnastikus polnud – liiga uus sõna
rapport (compte rendu) social ühiskondlik aruanne
redevance võlg,
kohustus
remue-méninges ajurünnak
réponse optimale au consommateur efektiivne reageerimine tarbijate nõudmistele
restauration rapide kiirtoitlustamine
résultat net d’exploitation puhaskasum
rotation ringlus
sans usine ilma oma tehaseta ettevõte
savoir-faire tegutsemisoskus,
meisterlikkus
service au volant liikuv,
mobiilne teenindus
service d'appui tehniline tugi
service de clientčle klienditugi
surréservation ülebroneering
technique de pointe kõrgtehnoloogia
téléachat *
télétravailleur müügimees
tenante eestkostja,
kaitsja
tendance structurelle *
Toile Lõuend
tontine *
veille économique äriteave
vendeur müüja
voyagiste reisikorraldaja
zone euro eurotsoon

L'astérisque indique que l'équivalent estonien sera donné ultérieurement.

Vous pouvez consulter deux sites qui donnent une présentation, en franēais, de l'estonien :
l'encyclopédie libre Wikipédia et Lexilogos

Si vous avez remarqué une erreur ou un oubli, ayez l'obligeance de nous en informer en envoyant un message au responsable du site :

Retour au sommaire des langues
Retour au sommaire général